Bugün: 6.7.2020 - Pazartesi - saat: 10:42:30  

Mesajlar

Mail, mesaj, faks, mektup, telefon yoluyla veya yüz yüze sözlü olarak olumlu geri bildirimde bulunup çalışmalarıma destek veren sevgili okuyucularıma gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca kitaplarımı okuyarak başkalarına tavsiye eden değerli okuyucularıma da içtenlikle şükranlarımı sunuyorum...

 


Bugün
18
 
Toplam
260455
 
Aktif Ziyaretci  
1
  Kişi

TUNCER ELMACIOĞLU'NUN KİTAP SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ!

Ruh Güzelliği

Ruh Güzelliği
 • Şunu belirteyim ki bu kitabın ilk beş baskısı Ruh Güzelliği adıyla yayımlandı. Yeni yayınevimizin ısrarıyla bu kitabı güncelleyip yeniden düzenleyerek Ruhsal Gelişim Yolculuğu adıyla yayımlamaya karar verdik.
 • Günümüzde Bilgi Çağı büyük bir hızla Bilgelik Çağına dönüşüyor. Bu çağ, ruhsal gelişime önem veren insanların damgasını vuracağı bir çağ olacaktır.
 • Bu kitabı yazmaktaki temel amacım, insanları ruhsal gelişime yöneltmektir.
 • Ruhsal gelişime yönelmek için gecikilmiş gün yoktur. Her yeni gün bize yeni bir hayata başlama fırsatı verir.
 • Ruhsal gelişime yönelenler, lütfen bu kitabı dikkatle okuyunuz. Bu kitaptaki bilgileri hayatınızda uygulamaya çalışınız. Bazıları der ki, bilgi kuvvettir. Bunun doğrusu, kullanılan bilgi kuvvettir; kullanılmayan bilgi ise yüktür. Aslında ruh geliştikçe bilginin önemi de azalıyor. Bazı bilgi kırıntıları adalet, doğruluk, iyilik gibi evrensel ilkelerin içinde kayboluyor. Evrensel ilkelere göre yaşamak, bazı bilgi kırıntılarından çok daha fazla besliyor ruhu.
 • Bu kitapta daha çok ruhsal gelişim üzerinde durduk.
 • Bu çalışmada ruh; “karakter” ve “canlılığı sağlayan enerji” olmak üzere iki anlamda kullanıldı. Aslında bu ikisi iç içedir, birbirini tamamlar. Şöyle ki insanın karakteri güçlendikçe enerjisi artmakta, karakteri zayıfladıkça enerjisi azalmaktadır. Bir başka deyişle insanın karakteri sağlamlaştıkça ruhunun ışığı artmakta, karakteri bozuldukça ruhunun ışığı sönmektedir! O halde insan ancak karakterini güçlendirip sağlamlaştırarak enerjisini artırabilir. İnsandaki ruhsal enerji, canlılık olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanda ruhsal enerji arttıkça canlılık da artıyor. Canlılık hem hareketin hem sağlığın işaretidir. İnsan hastalanınca halsizlik ve yorgunluk hisseder! Böyle durumlarda insanın ruhu enerji kaybetmiş demektir.
 • Evet, ruh insanda canlılığı ve hareketi sağlayan enerji kaynağıdır. Nitekim Aristo da ruh kavramıyla tüm canlı varlıklarda bulunan hayat enerjisini kastetmektedir.
 • Malum arabayı hareket ettiren güç içindeki motordur. İnsanı hareket ettiren güç de içindeki ruhtur. Nasıl ki araba motorunun yakıtı benzinse, insan ruhunun yakıtı da enerjidir.
 • Aslında insan ruhu, evrensel enerjinin insan vücuduna bağlı bir parçasıdır. Güzel şeyler düşünüp iyi işler yapan insanın ruhu, sonsuz bir kaynak olan evrensel enerjiden sürekli beslenmektedir.
 • Enerji, evrendeki tüm varlıklar arasındaki bağdır.
 • Einstein’a göre madde enerjiye, enerji de maddeye dönüşebiliyor. Gerçekte madde hareketi yavaşlamış bir enerji kütlesidir. Bedenlerimiz için de birer enerji kütlesidir diyebiliriz. Bize katı bir kütle gibi görünen bedenimiz, aslında sürekli hareket halindeki çok miktarda enerji parçacıklarından oluşmakta. Nesnelerin göründükleri gibi oldukları hayaline kapılıyoruz. Oysa evrendeki her şey sadece enerjidir. Bütün varlıklar bir enerji alanı oluşturacak şekilde küçük enerji ipleriyle birbirine bağlıdır.

 • O halde her birimiz birer enerji kütlesiyiz.

  Bir kadın, elektriğin mucidi Edison’a,
  “Elektrik nedir?” diye sormuş. ,
  O da şöyle cevap vermiş: ,
  “Elektrik büyük bir güçtür, o gücü kullan.”

 • Gerçekten de elektrik tam olarak görüp kavrayamadığımız bir güçtür. İnsanın içindeki ruh da öyle... Olağanüstü işler yapabilmek için içimizdeki bu muazzam güçten yararlanmalıyız. Bunun için ruhumuzu geliştirip parlatmalıyız. Fakat ne yazık ki çoğu insan ruhunu parlatmak yerine ruhunu karartarak ömrünü tamamlıyor...
 • Ruhsal gelişim yolu zor olmakla birlikte herkese açıktır. Bu yolda ilerlemek; çalışmayı, cesur olmayı, sevmeyi, hizmet etmeyi, kendi çıkarları kadar diğerlerinin çıkarlarını da düşünmeyi gerektirir.
 • Bu dünyada insan için esas olan ruhsal gelişimdir. İnsanın ruhsal gelişimi; sürekli öğrenerek güçlü yönlerini daha da güçlendirmesi; kusurlu yönlerini(bencillik, tembellik...) düzeltmesidir. Ruhunda böyle kaliteli bir dönüşüm gerçekleştiren insanın ruhu güzelleşir. Böylece o, olabileceğinin en iyisi olur.
 • Mevlana, “Allah seni çirkin yarattıysa kendine gel de hem yüzü çirkin, hem huyu çirkin biri olma!” diyor. Büyük öğretmen bu sözle insana, kötü huylarını düzelterek ruhunu güzelleştir, öğüdünü veriyor. Zaten ruh güzelleşince yüz de güzelleşiyor. Çünkü ruhun ışığı yüze yansıyor.
 • Ne mutlu kötü huylarını düzelterek ruhunda kaliteli bir dönüşüm gerçekleştirip ruhunu güzelleştirebilenlere!
 • Bu kitaptaki bilgiler konulara uygun hikâyeler, olaylar, gözlemlerle daha anlaşılır hale getirildi. Tümevarım(parçadan bütüne) ve tümdengelim(bütünden parçaya) metotları iç içe birbirini tamamlayacak şekilde kullanıldı. Ayrıca bu kitapta hem plana hem dil ve anlatıma önem verildi. Dolayısıyla her ikisine de özen gösterildi.
 • Bu çalışma benim olgunluk dönemimin eseridir. Dikkatle okuyan herkese çok yararlı olacağına inanıyorum!
 • Ruhunun ışığını artırmak isteyenler, lütfen bunu başucu kitabı yapınız!
 • Bütün kalbimle bu kitabın okuyuculara çok yararlı olacağına inanıyorum.