Bugün: 6.7.2020 - Pazartesi - saat: 12:10:00  

Mesajlar

Mail, mesaj, faks, mektup, telefon yoluyla veya yüz yüze sözlü olarak olumlu geri bildirimde bulunup çalışmalarıma destek veren sevgili okuyucularıma gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca kitaplarımı okuyarak başkalarına tavsiye eden değerli okuyucularıma da içtenlikle şükranlarımı sunuyorum...

 


Bugün
28
 
Toplam
260465
 
Aktif Ziyaretci  
2
  Kişi

TUNCER ELMACIOĞLU'NUN KİTAP SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ!

Eğitimin Gücü

Eğitimin Gücü
  • Eğitimin Gücü adlı bu kitap, eğitimin gerek bireysel gelişmede gerekse toplumsal gelişmede önemini anlatmaktadır.
  • Şüphesiz ki eğitimin en önemli aracı da okumaktır. Okumak deyince ilk akla gelen kitaplardır. Okuduğumuz kitaplar bizi olduğumuz kişiden, gelecekte olacağımız kişiye dönüştürür.
  • Kitapların sultanı da Kur’an’dır. Çünkü o, Allah’ın kitabıdır. Zaten Kur’an’a kitabullah(Allah’ın kitabı) denmesinin sebebi de içindeki sözlerin bizzat Allah’a ait olmasındandır.
  • Kur’an genel olarak kâinatın sırları hakkında ipuçları veriyor. İşte ilim de bu ipuçlarının detaylarını araştırıyor. İlmin temel araçları da kitaplardır. Bu yüzden insanlığa bilgi veren her kitap değerlidir. Kur’an’ı görkemli bir çınar ağacının kökü olarak kabul edersek, kâinatın sırlarını açıklamaya çalışan diğer kitapları da bu çınarın gövdesi, dalları, yaprakları, çiçekleri olarak kabul edebiliriz.
  • Bu kitap, Kur’an kelimesinin temel anlamı olan “okumak” ile ilk indirilmiş olan “Alak Suresi” referans alınarak oluşturuldu. Bu surenin ilk beş ayetinde, “oku, kalem, yazmak, öğretmek, bilmek” gibi eğitimin temel kavramları kullanılıyor. Yine bu surenin ilk ayetinde Allah’ın “Rab” ismi ile “oku” emri birlikte zikrediliyor. Bilindiği gibi Allah, insanlığa isimlerinin anlamlarıyla tecelli ediyor. Allah’ın Rab ismi eğitip öğreten anlamındadır. Dikkat ederseniz Allah burada diğer isimlerini değil de Rab ismini kullanıyor. Çünkü Allah, bu âlemde doğayla, eşyayla, dostla, düşmanla, olaylarla, rüyalarla sürekli bizi eğitiyor. İşte buradaki oku; kâinatı gözleyip araştırarak Beni tanı, Beni anla, Beni idrak et emridir. Böyle bir okuma da ancak ilimle yapılabilir. Üstelik Alak Suresinin 6. ve 7. ayetlerinde, kendini eğitip geliştirmeyen insanın sonunda mutlaka azacağı(yoldan çıkacağı) da belirtiliyor.
  • Demek ki Kur’an’ın ilk inen yedi ayetinde Allah bizden okuyup öğrenerek kendimizi eğitip geliştirmemizi istiyor. Öyleyse bu dünyadaki en önemli görevimiz kendimizi eğitip geliştirmek olmalıdır. Bu yüzden dünyada en önemli şey eğitimdir. Eğitimin en önemli aracı da okumaktır. İşte Kur’an’ın anlamının “okumak”, ilk emrinin de “oku” olmasının sebebi budur. Ancak ne yazık ki kutsal kitabının anlamı “okumak”, ilk emrinin de “oku” olduğu İslâm dünyasında okuma oranı oldukça düşüktür. Bunun nedeni de Kur’an’ın temel mesajını anlamayan İslâm ülkelerinin eğitime yeteri kadar önem vermemesidir.
  • Dünyada ülkelerin eğitime önem verip vermediklerini en iyi eğitime ayırdıkları kaynaklara bakarak anlayabiliriz. Maalesef bizim ülkemizde de gerek hükümetler gerek aileler gerekse bireyler eğitime yeterince kaynak ayırmıyor. Nitekim bunun kanıtı da dünyada ülkemizin ekonomik büyüklükte 17. sırada olmasına rağmen insani gelişmişlikte 72. sırada olmasıdır. Bu üzücü tablo, bize böyle bir çalışma yapma sorumluluğunu hissettirdi!
  • Bu kitabın temel amacı, ülkem insanlarını eğitimin gücüne inandırmaktır! Aynı zamanda bu kitabın bir diğer amacı da insanlarımızı mutlaka okumaları gerektiğine ikna etmektir.